Madulu Blog

Madulu Blog header image 4

Entries from July 2010

Press Statement on Political Unrest in the Maldives

July 20th, 2010 · 3 Comments · Democracy, Press Release

We, as organizations of the Maldives Civil Society, categorically denounce the undemocratic actions of the three Powers of the State: the Executive, the Legislature and the Judiciary, at a time when democracy is in its infant stages in the Maldives. We believe recent political and civil unrest is a consequence of these three arms of […]

[Read more →]

Tags:

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމާބެހޭ ނޫސް ބަޔާން

July 17th, 2010 · No Comments · Democracy

މި ނޫސްބަޔާން ނެރެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ހަތް ޖަމްޢިއްޔާއަކުންނެވެ. އެއީ މަޑުލު، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވާރކް، ހުވަދޫ އެއިޑް، ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް، މޯލްޑިވްސް ޔޫތު އެކްޝަން ނެޓްވާރކް، ހޭންޑް އަދި ޑިމޮކްރެސީ ހައުސް އެވެ. މާލެ، 17 ޖުލައި 2010 – ދީމުޤްރާޠީ ޙަޔާތުގެ ޅަފަތުގެ ދުވަސްވަރު، ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައްތުކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެފަދަ ނިޒާމެއްގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަންކަން ހިނގައިގެން ނުވާނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުންވެސް ކަންކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގެންދެވުމަކީ، މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ބަލައިގަންނަ […]

[Read more →]

Tags:

Electioneering

July 15th, 2010 · No Comments · Democracy

Electioneering by Radiohead, from the album OK Computer I will stop, I will stop at nothing. Say the right things when electioneering I trust I can rely on your vote. When I go forwards you go backwards and somewhere we will meet. When I go forwards you go backwards and somewhere we will meet. Ha […]

[Read more →]

Tags: